Spelenderwijs leren

Spelen is een natuurlijke manier om te leren. Keuzes binnen een spel worden vaak onbewust genomen, gebaseerd om impliciete kennis. Kennis kan zich ontwikkelen door de ervaring die wordt opgedaan tijdens het spelen. In het reken- en wiskunde onderwijs wordt ingezet op expliciete kennisoverdracht. Met als risico dat zwakke leerlingen gedemotiveerd raken en soms zelfs met trots uitspreken dat ze slecht zijn in rekenen/wiskunde. Mathplay wil docenten en leerlingen stimuleren om "buiten het boekje" te stappen en te genieten van mooie, begrijpbare, nuttige wiskunde.

  • Spelenderwijs leren
  • Leuke wiskunde voor iedereen
  • Onderwijs ondersteunend

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief